Nezávislé vedení výběrového řízení v IT

 

Co obsahuje:

 • Na základě předchozí analýzy, finančních možností a dalších požadavků zákazníka jsou v součinnosti s ním navrženy a vybrány společnosti dodávající IS, které budou poptány do výběrového řízení.
 • Na základě procesní analýzy, požadavků a vize zákazníka je těmto společnostem odeslán „ Poptávkový dokument“, který obsahuje:
  • Základní údaje o společnosti
  • Požadavky na nový IS
  • Může obsahovat návrh procesní mapy
  • Příklad průchodu zakázky firmou tak, aby dodavatel mohl tento příklad zpracovat a předvést již na prezentaci
 • Návrh termínů a koordinace jednotlivých prezentací dodavatelů.
 • Aktivní vedení prezentace s konkrétními dotazy dle požadavků a znalostí procesů ve společnosti, příprava pracovníků zákazníka na prezentaci.
 • Hodnocení jednotlivých nabídek s využitím znalostí z minulých projektů a současného stavu trhu v IT.
 • Vyhodnocení výsledků výběrového řízení.
 • Hodnocení smluv vítěze výběrového řízení (licenční, implementační, servisní) z hlediska technického ve vztahu k IS

 

Co je zákazníkovi předáno:

 • Písemný návrh společností vhodný pro výběrové řízení.
 • „Poptávkový dokument“ odesílaný společnostem vybraným do výběrového řízení
 • Písemné zhodnocení jednotlivých nabídek (počet odpovídá počtu kol ve výběrovém řízení)
 • Písemné zhodnocení smluv (licenční, implementační a servisní), které předloží vítěz výběrového řízení 

 

Význam pro zákazníka:

 • Snížení rizika výběru nevhodného IS
 • Využití znalostí GEOKEY z předchozích projektů
 • Ochrana investic zákazníka