Pro koho jsou naše služby určeny

Většina zákazníků nás osloví v období, kdy již jejich firma dosáhla určité velikosti, která jim paradoxně komplikuje další rozvoj. Velikost je v tomto případě relativní pojem, protože je v přímém vztahu s procesní složitostí a komplexností.

Někteří zákazníci nás osloví zbytečně pozdě až v momentě, kdy už firma vykazuje známky "nemoci" (a to v 70 % autoimunitní).

98 % zákazníků k nám přišlo na základě doporučení.

Kde můžete využít naše zkušenosti

 • Chcete navýšit obrat, ale nevíte, jak vyřešit například kontrolu jakosti při zvýšeném počtu objednávek?
 • Nevyhovuje vám současný informační systém? Nebo máte vyladěný starý systém, který je ale technologicky zastaralý a dodavatel vám není schopen nabídnout alternativu? Čeká vás výběr nového systému? Potřebujete se rozhodnout, zda máte změnit IS nebo procesy?
 • Chystáte se stavět továrnu na "zelené louce"?
 • Potřebujete vytvořit skupinu firem nebo rozdělit společnost na více subjektů?
 • Potřebujete zavést, vylepšit nebo od základu překopat plánování, konsolidaci, výkaznictví a controlling vaší firmy?
 • Plánujete vytvořit zcela nový projekt, pro který neexistuje softwarová podpora nebo o ní nevíte?
 • Chcete svou továrnu převést na vyšší úroveň z pohledu efektivity / produktivity? Vytváříte chytrou továrnu?
 • Potřebujete zavést zpětnou dosledovatelnost ve farmacii, chemii, potravinářství či dalších oborech?
 • Tlačí na vás odběratel, abyste začali dodržovat nové normy, standardy kvality a transparentnosti dodvatelsko-odběratelského řetězce?
 • Zavádíte automatizovaný sběr dat a jejich vyhodnocení nejen z výroby, ale z každé části firmy?
 • Potřebujete prověřit dodavatele softwarových a hardwarových technologií z pohledu kompetentnosti a funkčnosti produktů, které nabízí?
 • Krade vám někdo ve firmě a nevíte, jak tomu zamezit?


Oblasti, na které se zaměřujeme


Energetika | Farmacie | Potravinářství | Stavebnictví vč. železničních staveb | Automotive | Retail | Chemický průmysl | Strojírenství | Těžba a zpracování nerostných surovin | Výroba stavebních hmot | Pojišťovnictví | Doprava | Správa a údržba majetku | Velkoobchod | Maloobchod | Developerská činnost | Elektrotechnický průmysl | Biotechnologie | Výroba a zpracování plastů | Finančnictví | CMS (Content Management System) | Sběr a zpracování odpadu | Polygrafie | Logistika a doprava | Customer Care (CRM) | Personalistika | Zemědělství | Výroba obalů | Online marketing