TVORBA PROCESNÍ ANALÝZY, NÁVRH HW ARCHITEKTURY

Mapování součas. stavu základních procesů a návrh změn procesů ve společnosti ve vztahu na požadavky společnosti s výhledem na 5-10 let.

Víc informací

NEZÁVISLÉ VEDENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V IT

Vytvoření návrhu společností vhodných pro výběrové řízení, Písemné zhodnocení jednotlivých nabídek.

Víc informací

NEZÁVISLÝ DOZOR PŘI IMPLEMENTACI IS

Na počátku zpracovává dodavatel IS analýzu nastavení IS pro zákazníka. Tato analýza je firmou Geokey ve spolupráci se zákazníkem oponovaná a dodavatel ji na základě této oponentury opraví.

Víc informací

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ V IT

Právní konzultaci s externího právníka na základě dlouholetých zkušeností v oboru IT a vyjádření ke smlouvám uzavíraným s dodavatelem IS.

Víc informací