Tvorba procesní analýzy, návrh HW architektury

 

Co obsahuje:

 • Potřebný počet návštěv ve společnosti, při kterých probíhá mapování stávajících aktivit, pracovních procesů a postupů s jejich vazbami, sledování informačních, materiálových a řídících toků
 • Opakované rozhovory se zaměstnanci na všech úrovních společnosti a písemný i fotografický záznam získaných poznatků, osobní sledování firemních procesů. 
 • Zachycení současné organizační struktury společnosti.
 • Tvorbu stávající procesní mapy, která je odsouhlasena na všech úrovních společnosti.
 • Návrh procesní mapy budoucího stavu na základě znalosti postupů a know-how a zkušeností best-practices společnosti GEOKEY, který je na pracovní schůzce řídících pracovníků prodiskutován a odsouhlasen (v případě požadavků úprav jsou tyto úpravy před předáním dokumentu zapracovány).
 • Zmapování současného stavu hw a PC sítě a návrh nového stavu, který obsahuje:
 • architekturu serveru a požadavky na serverovnu
 • minimální požadavky na PC stanici ve vztahu k IS
 • návrh zabezpečení dat v IS
 • návrh zálohování dat
 • návrh hw identifikačního systému (čtečky čk, RFID) a integraci do IS
 • návrh docházkového systému a integraci do IS
 • návrh datové integrace s www portály a eshopy

 

Co je zákazníkovi předáno:

 • Grafický dokument doplněný písemným popisem mapující současný  stav základních procesů  a návrh změn procesů ve společnosti ve vztahu na požadavky společnosti s výhledem  na 5-10 let.
 • CD s přehlednou grafickou podobou stávající a navrhované procesní mapy s předem stanovenou úrovní podrobnosti. Zákazník si v ní může proklikávat mezi jednotlivými úrovněmi procesů, lehce chápat jejich souvislosti a přínosy pro chod celé společnosti. Dále jsou jednotlivé mapy předány vytištěné na arších formátu A1.

 

Význam pro zákazníka:

 • Zákazník získá ucelený přehled o procesech ve společnosti s jejich vzájemnými vazbami, o málo efektivních postupech, o např. zdvojených činnostech, nepotřebných činnostech atd., a díky návrhu nových postupů přínosy pro společnost a  směr, kterým by se chtěla společnost ubírat.
 • V oblasti HW získá komplexní návrh HW architektury vč. serveru, PC, datových terminálů, komunikátorů atd. tak, aby plně korespondovat s novým IS a potřebami firmy, a byla tak ochráněna investice zákazníka do této oblasti.
 • Procesní analýza slouží zároveň jako podklad pro „Poptávkový dokument“, který je rozesílán společnostem, ucházejícím se o účast ve výběrovém řízení na nový IS