Nezávislý dozor při implementaci IS

 

Co obsahuje:

 • Na počátku zpracovává dodavatel IS analýzu nastavení IS pro zákazníka. Tato analýza je firmou Geokey ve spolupráci se zákazníkem oponovaná a dodavatel ji na základě této oponentury opraví.
 • Tento dokument slouží jako podklad pro kontrolu plnění závazků dodavatele
 • Geokey provádí kontroly plnění úkolů stanovených v analýze nastavení IS
 • Vede předem stanovené kontrolní dny, jichž se účastní jak dodavatel, tak zákazník
 • Upozorńuje na vzniklé problémy – např. nedostatek součinnosti, ohrožení dodržení termínu, vzniklé chyby, dohlíží na převod dat do nového IS apod.
 • Kontroluje předávací protokoly dodavatele
 • Operativně asistuje při vzniklých problémech

 

Co je zákazníkovi předáno:

 • Písemná oponentura analýzy
 • Podepsaný předávací protokol odsouhlasené analýzy
 • Písemné zápisy z kontrolních dnů od firmy Geokey s problémy, úkoly  pro konkrétní zaměstnance jak na straně dodavatele, tak na straně zákazníka včetně termínů jejich plnění
 • Podepsané předávací protokoly jednotlivých modulů (celého systému) do zkušebního provozu

 

Význam pro zákazníka:

 • Hladší a rychlejší průběh implementace s využitím zkušeností GEOKEY i při motivaci zaměstnanců.
 • Snížení nákladů na vícepráce.
 • Řešení sporných momentů při implementaci.