Nezávislý dozor při implementaci informačních systémů

Co obsahuje:

 • Na počátku zpracovává dodavatel analýzu nastavení IS pro zákazníka. Tato analýza je firmou GEOKEY ve spolupráci se zákazníkem oponovaná a dodavatel ji na základě této oponentury opraví.
 • Tento dokument slouží jako podklad pro kontrolu plnění závazků dodavatele.
 •  GEOKEY provádí kontroly plnění úkolů stanovených v analýze nastavení IS.
 • Vede předem stanovené kontrolní dny, jichž se účastní jak dodavatel, tak zákazník.
 • Upozorńuje na vzniklé problémy - např. nedostatek součinnosti, ohrožení dodržení termínu, vzniklé chyby, dohlíží na převod dat do nového IS apod.
 • Kontroluje předávací protokoly dodavatele.
 • Operativně asistuje při vzniklých problémech.

Co je zákazníkovi předáno:

 • Písemná oponentura analýzy.
 • Podepsaný předávací protokol odsouhlasené analýzy.
 • Písemné zápisy z kontrolních dnů od firmy GEOKEY s problémy, úkoly pro konkrétní zaměstnance jak na straně dodavatele, tak na straně zákazníka včetně termínů jejich plnění.
 • Podepsané předávací protokoly jednotlivých modulů (celého systému) do zkušebního provozu.

Význam pro zákazníka:

 • Hladší a rychlejší průběh implementace s využitím zkušeností GEOKEY i při motivaci zaměstnanců.
 • Snížení nákladů na vícepráce.
 • Řešení sporných momentů při implementaci.