Právní poradenství v IT

Co obsahuje:

  • Právní konzultaci s externím právníkem na základě dlouholetých zkušeností v oboru IT a vyjádření ke smlouvám uzavíraným s dodavatelem IS.

Co je zákazníkovi předáno:

  • Písemné vyjádření ke smlouvám formou změnového řízení a návrh zapracování úprav a změn ve smlouvách.

Význam pro zákazníka:

  • Kontrola , popř. úprava právního vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem IS.
  • Ochrana investic.