TVORBA PROCESNÍ ANALÝZY, NÁVRH HW ARCHITEKTURY

Mapování součas. stavu procesů a návrh změn procesů ve společnosti ve vztahu na požadavky společnosti s výhledem na 5-10 let.

Více informací

NEZÁVISLÝ DOZOR PŘI IMPLEMENTACI IS

Na počátku zpracovává dodavatel IS analýzu nastavení IS pro zákazníka. Tato analýza je ve spolupráci se zákazníkem oponovaná a dodavatel ji na základě této oponentury opraví.

Více informací

NEZÁVISLÉ VEDENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V IT

Vytvoření návrhu společností vhodných pro výběrové řízení, Písemné zhodnocení jednotlivých nabídek, ...

Více informací

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
V IT

Právní konzultaci s externího právníka na základě dlouholetých zkušeností v oboru IT a vyjádření ke smlouvám uzavíraným s dodavatelem IS.

Více informací